Spolu sme Slovensko.Digital


Trvanie projektu:
1.1.2022 - 30.4.2023
Celkové náklady projektu:
64 110,00 €
Výška grantu:
57 699,00 €
Spolufinancovanie Slovensko.Digital:
6 411,00 €

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Projekt “Spolu sme Slovensko.Digital” ktorý budeme realizovať v rámci poslednej 3. výzvy nórskych grantov nám umožní robiť aktivity v rámci našich kľúčových projektov.
Cieľom projektu je odstrániť bariéry, ktoré bránia participácii a umožniť širokej verejnosti angažovať sa v témach eGovernmentu.

Tieto témy prinášame jednoducho spracované, aby sa v nich mohli ľudia ľahko a rýchlo zorientovať a následne si vybrať do akých aktivít sa zapoja. Pandémia zvýšila záujem o všetky elektronické služby, poukázala na nedostatky a my chceme z tejto situácie vyťažiť maximum a zapojiť ľudí do zlepšovania elektronických služieb štátu.

Hlavnými oblasťami realizácie grantu sú:

“Projekt 'Spolu sme Slovensko.Digital' je podporený z programu ACF-Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”.