Projekty

Spolu sme Slovensko.Digital

Cieľom projektu je odstrániť bariéry, ktoré bránia participácii a umožniť širokej verejnosti angažovať sa v témach eGovernmentu.

Pomoc podnikateľom

Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom. Návody na riešenie špecifických životných situácií zameraných na podporu podnikania malých podnikateľov a živnostníkov.

Red Flags 5.0: SD ZA Transparentné regióny

Podstatou projektu je transfer know-how Slovensko.Digital vo forme procesov, metodík, dokumentov a nástrojov overených v rámci projektu Red Flags, do regiónov.

Red Flags

Otvorené a transparentné hodnotenie projektov informatizácie komunitou IT odborníkov.

Návody.Digital

Jednoduché a interaktívne návody, ako vybaviť úradné záležitosti elektronicky.

Priznanie.Digital

Interaktívna webová aplikácia na prípravu daňového priznania pre živnostníkov s paušálnymi výdavkami.

Ekosystém

Platforma pre datasety a služby postavené na štátnych dátach so zapojením IT komunity.

Lepšieslužby.sk

Platforma na zadávanie podnetov a hlásenie chýb štátnych e-gov služieb.

Lepší e-Government

Zvýšenie efektívnosti verejnej správy cez skvalitnenie informatizácie verejnej správy.

Aj Ty si Slovensko.Digital

Budovanie komunity informovaných a participujúcich ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v e-Governmente.